PP 8.02.2017 “Parteid jätku kohalik poliitika rahule”

Pärnu Postimehes avaldati 8.02.2017 minu artikkel “Parteid jätku kohalik poliitika rahule”. Minu enda pealkiri küll nii väljakutsuv ei olnud, aga no mõte läheb ju artikliga kokku küll, seega pole hullu.

Artikli tekst on järgmine:

Nagu kõikjal Eestis osalevad Pärnumaa vabaerakondlased sügisel kohaliku omavalitsuse valimistel valimisliitudes. Kas see pole mitte silmakirjalik? Me kuulume ju erakonda.

 
Fakt on see, et nii parteid kui valimisliidud koosnevad inimestest. Aeg-ajalt samadest. Seega ei arva vabaerakondlased kindlasti, et valimisliidus kandideerimine teeks kellegi õilsaks ja heaks. Me ei anna pead, et kõik valimisliitude liikmed on ausad, targad ja suudavad omavalitsust kõige paremini juhtida.

Kui aus olla, siis valimisliidu puhul valitseb isegi suurem oht, et väikeses kohas koondatakse kõik asjalikumad inimesed ühe valimisliidu alla ja tulemus on (mõnigi kord mitte kõige elutervema mõtlemisega) diktatuur.

Miks siis ikka valimisliidud? Usume Vabaerakonnas, et parteid ei peaks suunama kohalikku poliitikat. On selgelt jagatud, missugustel teemadel tehakse riiklikud otsused ja millised küsimused jäävad kohaliku omavalitsuse pädevusse. Seega peaks kohapeal liituma need, kellel on ühesugune nägemus kodukoha arengust.

Kui hakkame kohalikul tasandil mängima sama mängu nagu riigis, et tähtis pole mõte, vaid ütleja, kannatab kohalik elu.

Nii ei ole mulle mitte mingi probleem kohalikel valimistel kandideerida samas nimekirjas teiste erakondade või eelnevalt mõnes muus valimisliidus kandideerinud inimesega. Küll aga on probleem kuuluda ühte nimistusse nendega, kes ei kasuta oma sõnaõigust ega avalda arvamust. Mind teeb kohalikus poliitikas kurvaks olukord, kus omavahelistes vestlustes räägivad kõik, kuidas eelseisev otsus on vale. Hääletamise ajal aga tõstetakse üksmeelselt kätt selle poolt.

Ei ole saladus, et Vabaerakond pole üles ehitanud suurt üleriigilist toiduahelat ehk suurt kontorite, nõunike ja muude palgaliste süsteemi. Meie suvised telgikampaaniad on pigem mõeldud mõnel teemal rahva arvamuse teadasaamiseks, mitte niivõrd liikmete värbamiseks. Meie read on alati avatud, kuid parteipilet pole kunagi olnud kaasamõtlemise, koosolekutel osalemise ja oma arvamuse avaldamise tingimus.

Pigem oleme pidevalt nõudnud erakondade riiklikku rahastuse vähendamist. Suurtele parteidele see muidugi ei meeldi. See on üks põhjuseid, miks rünnatakse meie soovi tulevastel valimistel valimisliitude nimekirjas kandideerida. Muidugi võiksime suunda muuta ja kõik riiklikult eraldatud raha kontorite, nõunike ja reklaamikampaaniate alla matta, kuid usume ikka veel, et ka teisiti on võimalik head poliitikat teha.

Riik aitab praegu hoogsalt kaasa sellele, et kogu poliitiline võim kuuluks suurtele erakondadele. Täpselt selline on ülisuurte valdade ja kahe tooli seaduse (mille tulemusena võivad riigikogu liikmedki kohalikku volikokku kandideerida ja kuuluda) mõju.

Kui hakkame kohalikul tasandil mängima sama mängu nagu riigis, et tähtis pole mõte, vaid ütleja, kannatab kohalik elu.

Mõnikord tundub, et me ei tunneta riigikogu kaugustes tehtavate otsuste tulemust, kuid väiksemal tasandil on teisiti. Kohalike poliitikute otsused puudutavad meid kiiremini ja otsesemalt. Nii ongi oluline, et erakondliku kuuluvuse asemel mõeldaks sellele, mida konkreetne inimene teeb, oskab, mõtleb ja väärtustab.

Loodan, et Pärnumaal liituvad samamoodi mõtlejad ühtsetesse valimisliitudesse, arutlemaks kohaliku elu üle nii, et erakondlik kuuluvus nende vahel seinaks ette ei jää.

Advertisements

One thought on “PP 8.02.2017 “Parteid jätku kohalik poliitika rahule”

  1. Kahe tooli vajadus…
    Meil on kujunenud parteide vaheline võitlus ja erakond ,kes võidutseb,saab hiilata,et meie oleme populaarsed,meid toetatakse,oleme need õiged…ja õigel teel ,omavalitsust juhtima.Presidendi valimisel pannakse ju valijamehed lähtuvalt sellest valitud seltskonnast kohale.Reaalne on,et omavalitsuses tegutseksid oma territooriumilt valitud ja neid ju jätkub.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: