Infopäring Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi ja muusikakooli ühendamisest

Saatsin Halinga vallavanemale sellise infopäringu:

Tere!
Netis on üleval, et otsime koolile ja muusikakoolile ühist juhti:
http://opleht.ee/work/halinga-vallavalitsus/ .

Ühendamiste või mitteühenamiste arutamiseks ja analüüsimiseks on meil loodud
komisjon, mis minu teada arvutustega volikogusse pole veel tulnud. Seega pole
volikogu analüüsist tulenevalt mingeid otsuseid teinud. Rääkimata igasuguste
vajalike dokumentide muutmisest (arengukava, põhimäärus jne), mis peaks käima
ikka ENNE muudatust.

Mis on mõistlik selgitus sellele, et me juba ühist juhti otsime?

Kuna kuulutus on avalik, siis palun vastust, mida võib ka jagada.

Ette tänades,
Heli Künnapas
Halinga vallavolikogu liige

Sain sellise vastuse:

Tere,

Pärnu-Jaagupi Muusikakooli ja Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi ühendamise otsust ei ole keegi teinud.

Kaks asutust viiakse ühise juhtimise alla ja siinjuures ei ole tegemist asutuste ühendamisega ega liitmisega, mis nõuaks koolide põhimääruste ja ka arengukavade muutmist. Väljakuulutatud konkurss on kooskõlas Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Huvikooliseadusega. Mõlemad koolid jäävad eraldi tegutsema iseseisvate eelarvetega.

Direktor võib eelpoolmainitud seaduste järgi juhtida korraga muusikakooli ja gümnaasiumit. Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja konkursi vallavalitsus (Halinga Vallavalitsuse 13.10.2013 määrus nr 12 „Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“).

Kuna gümnaasiumi direktori ametikoht on täitmata ja muusikakooli direktor on esitanud lahkumisavalduse, siis otsustas vallavalitsus kuulutada konkursi antud ametikoha täitmiseks ühe direktoriga. Enne konkursi väljakuulutamist on räägitud muusikakooli õpetajate ja hoolekogu esindajaga, kes olid taolise juhtimisega nõus.

Lugupidamisega

Ülle Vapper

vallavanem

Nii et ei töögrupi, ega seaduse mõttes ei ole VEEL tegemist kahe kooli liitmisega (eriti kuna muusikakool on huvikool ja seda gümnaasiumiga ei saagi liita), vaid… hakatakse katsetama ühist toimimis? Ja kuna koolijuhi valimisega seonduv on vallavalitsuse, mitte VOLIKOGU pädevus, siis ei puutu järelikult siia ka see, et volikogus loodud töögrupp peaks mõne nädala pärast esitama Halinga valla hariduselu TERVILIKU analüüsi???
Ja kui selles analüüsis selgub, et hoopis muusikakool-spordikeskus-kultuurimaja peaks olema ühtse juhtimise all???

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s