Volikogu roll Halinga valla hariduselu korrastamises?

Tänaseks õhtuks olen juba mitmelt poolt kuulnud, kui paha ma olen, et facebookis ja siinses blogis julgen vallaelu arutada… seega kaotada pole midagi 🙂 Ja nii on see algusest saadik olnud- mul pole volikogu laua taga tehtavatest otsustest ei võita, ega kaotada. Nii ei peagi ma küsitavatele asjadele niisama kaasa noogutama, vaid võin lähtuda tõesti koduvalla arengust.

Viimaste päevade teema on siis selline, et FBs hakkas levima Õpetajate Lehes avaldatud töökuulutus, kus otsitakse DIREKTORIT Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi ja Pärnu-Jaagupi Muusikakooli jaoks (ühise juhtimise all).

Kevadel pingeid tekitanud gümnaasiumi sulgemisotsuse JÄREL soostuti lõpuks ka volikogu enamuse VL Koduvald liikmete poolt, et Halinga valla hariduselu korrastamiseks on vaja komisjon teha. 46 kogukonna liiget esitasid ja toetasid ideed moodustada koolivõrgu korrastamise komisjon. Nende tehtud ettepanek oli:

„Moodustada komisjon koolivõrgu korrastamise ettevalmistamiseks ja tegevuse juhtimiseks ühisotsuse allakirjutamiseni.
Komisjon koosneb volikogu majandus- ja ettevõtluskomisjoni ja hariduskomisjoni liikmetest, kaasatud ekspertidest ja kogukonna liikmetest.
Komisjoni istungid on avalikud ja kõigil on sõnaõigus. Koosolekut juhib sõltumatu moderaator. Komisjon koostab ühisotsuse ja allkirjastab lõppdokumendi 2014. aasta lõpuks
.“

Esitasime Annika Ebrokiga parandusettepanekud (läbi räägitud ikka rohkemate inimestega):

Lisada punktile 1.2 liikmed:
hoolekogude esindajad, haridusekspert Urmas Lekk, õpetajate esindaja Merike Mäemets.
Lisada punktile 4 :
Töögrupp esitab ja tutvustab temale pandud ülesandeid avalikul koosolekul.
Töögrupp esitab ja tutvustab ja arutelu käiku ja tulemusi avalikel koosolekutel.

Loomulikult hääletati meie ettepanekud huvitavate põhjenduste taustal maha.

Augusti volikogus otsustati hariduselu töögrupi loomine. Vallavanem Ü.Vapperi selgitusi töögrupi vajadusest saab lugeda augustikuu protokollist lk 13-14.

Töögrupi loomise otsuse punkt 4 kinnitab, et:
Otsus nr 24

“Töögrupp on kohustatud volikogule andma informatsiooni arutelu käigu ja tulemuste kohta ning esitama volikogule lõppdokumendi töögrupi seisukohtade väljendamiseks.”

Minu loogika saab asjast aru nii, et komisjoni valitud inimesed, kaasavad vajadusel eksperte ja analüüsivad-arutavad Halinga valla hariduselu läbi. Seejärel tullakse sellega volikogu ette (kuna avalikke arutelusid ei peeta vajalikuks). Novembrikuu volikogusse töögrupp veel ei tulnud. Lasteaia hoolekogus nägin varianti võimalikest liitmistest-lahutamisest, kuid ilma analüüsi ja selgitusteta, et mida see kaasa toob.

Detsembrikuu algul aga on lehes kuulutus ÜHENDATUD juhtimisega koolide direktori otsimiseks. Jah, see ei ole koolide liitmine. Aga kui otsitakse ühine juht, siis mitu sammu on sellest liitmiseni???
Tavapärane võte, et teeme midagi ära, harjutame inimesi, et nii on hea… ja siis järsku ongi tehtud.

Ma olen volikogu liige. Olen kõik istungid kohal käinud. Seega peaks olema informeeritud. Mina aga eeldan, et kui pika vaidluse tulemusena leidis vallavalitsus, et hariduselu analüüsimise töögrupi loomine on väljapääsmatu, siis oodatakse töögrupilt ka analüüsi tulemusi… ja neid võiks seejärel arutada volikogu. Ideaalne oleks muidugi ka, kui suvatsetaks rahvaga kokku saada, sest äkki on neilgi häid mõtteid. Koosolekust saab mokalaat ja lobakoosolek vaid siis, kui ei taheta kuulda, mida teisel öelda on, kui otsus on ette otsustatud.

Öelge mulle nüüd tõesti 17.detsembri volikogus, kuidas olen asjadest valesti aru saanud ja asjast avalikult rääkides väääga palju segadust ja pahandust tekitanud.

Saatsin oma küsimuse infopäringuna ka vallavanemale ja eks annan teada, kui tuleb mingi selgitus. Praegu on küll nii, et ma ei saa asjade järjekorrast aru ning seepärast ju lisainfot ning selgitust küsingi.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s