Halinga Vallavolikogu istung 19.novembril 2014

Koosoleku protokoll on siin: Volikogu protokoll 19.11.2014

– koolide ja lasteaedade arengukavad
Läbivaks probleemiks oli eripedagoogide vajadus, kuna laste probleemid lähevad üha sügavamaks.

2. Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi arengukava
Mind huvitas, et kui eelnevalt rääkisime palju erivajadusega lastest, siis kui palju on gümnaasiumis aega tegeleda erivajaduse teise poole ehk andekate lastega?
Meeli Tasane (direktori kt) vastas, et “andekatega tegelemine on vähene. See on õpetaja enda motivatsioon, et ta lastega olümpiaadidel väljas käiks.”
Kurb oli kuulda, et Tasase sõnul lapsevanemate nõukoja liikmed on vaiksed ja ei taha eriti kaasa rääkida. Ometigi on viimasel ajal toimunud muudatused sellised, mis just gümnaasiumi laste vanemaid peaks kõige otsesemalt puudutama.

Raul Peetson tõstatas ka teema tugevast põhikoolist- et mida praegu koolis selleks tehakse, et üleminek gümnaasiumist tugevaks põhikooliks oleks edukas. Samuti tõstatus kooli direktori küsimus. Direktori teemal 27.novembrini midagi ei toimu, sest nii kaua on praegune direktor haiguslehel.

3. Pärnu-Jaagupi Muusikakooli arengukava
Direktori kt Elena Mägi kinnitas, et meie muusikakool on suurepärases seisus, kuna meie õpetajaskond on kvalifitseeritud just nendele huvialadele ja pillidele, mida nad konkreetselt õpetavad. See on väikese kooli jaoks suur saavutus.


4. Pärnu-Jaagupi lasteaed Pesamuna arengukava

Minu küsimus taaskord oli PARKLA! Eelmisel aastal (?) seda küll täideti, kuid sula ja sopa ajal on seal ikkagi ujula. Vallavanemal oli hea meel sellest probleemist kuulda. Loodetavasti siis varsti sel teemal miskit paraneb.

5. Vahenurme Lasteaed-Algkooli arengukava
Tarvi Tasane selgitas, et seoses toiduameti ettekirjutuste likvideerimisega said nad loa võimaluse tekkimisel toitu välja müüa peagi avatavasse vanadekodusse.

Minu küsimus oli, et kas põhimõtteliselt võiks ükskõik, millise meie teise kooli või lasteaia köök ka hakkata toitlustamise teenust osutama? Varem on meil juttu olnud, et valla asutused ei peaks eraettevõtlusele konkurentsi pakkuma.
Vallavanem Ü. Vapper: “Vahenurmes ei ole ju eraettevõtjast toitlustajat.”
R. Peetson tõi välja, et siiani oli Vahenurmes toitlustamisel hind euro kallim kui gümnaasiumis. “Ma loodan, et seda veel arutatakse, et kui komisjon teeb oma lõpparuande, meil on uue algus, mitte kohustuste võtmine.”

6. Arvamuse andmine geoloogilise uuringu loa andmisele Pitsalu II uurignuruumis
Selle punkti poolt hääletas lõpuks 10, vastu 3 ja 1 erapooletu.
Mina selle loa andmise poolt ei olnud. Kui sealt ka midagi leitakse ja kaevandamist alustatakse, siis kohalik omavalitsus ei pidavat mingit kasu saama. Kohalike elanike elutingimused aga igal juhul halvenevad. Seega milleks?

9. Avalikuks otstarbeks vallale vara omandamine
Sotsiaalnõunik Anneli Kaljur selgitas, et sotsiaalteenuste väljaarendamise raames soetatakse vallavalitsusele sõiduauto, millega hakatakse osutama valla kodanikele sotsiaaltransporditeenust. Sõiduauto väljaostmiseks kasutada 2014a sotsiaaleelarve vahendite ülejääki.

11. Halinga Vallavalitsuse palgajuhendi muutmine
Vallavanem Ü. Vapper selgitas, et II palgagrupi senikehtiv palgavahemik on 800-1440 eurot. Vallavanema
ettepanek on muuta see palgavahemik 800-1600 eurole. Ta kinnitas, et selle muudatusega vallavalitsuse palgafond ei suurene ja täiendavaid rahalisi kulutusi vallaeelarvele sellega ei kaasne.

H. Künnapas – ma ei saa nüüd aru, et kui nüüd see ülempalk tõuseb, järelikult on
inimesi, kes saavad suuremat palka, kuidas siis sellega ei kaasne täiendavaid kulusid?
Ü. Vapper – need on majasisesed ümberpaigutused.
H. Künnapas – et siis kellegi võrra jääb vähemaks. Selge.
Ü. Vapper – te teate, et me tahame ühe raamatupidaja koondada ja alles jääb kaks raamatupidajat, kelle palgatõusuks saab olema 10%. Kui pearaamatupidaja palgale panna 10% juurde, ta kuulub teise palgagruppi. Kui temale panna 10% juurde, siis läheks palgagrupp lõhki paarikümne euro võrra.
Muudatusi veel vallamajas kindlasti tuleb, kes on väga tublid, siis neile tuleb ka tublit palka maksta. Sest praegu on käimas ametnike üleostmine, Pärnumaa valdades otsitakse parimaid ametnikke ja meelitatakse teistesse valdadesse ära. /—/
Üks raamatupidaja koht kaob ära, töö jaotatakse kahe vahel ära ja kummalegi raamatupidajale 10% palgale juurde.
H. Künnapas – kas need koondamistasud jäävad palgafondi raamesse?
Ü. Vapper – jah, töötaja läheb juba 2014 koondamisele ja palgafondis on see raha
olemas.

Nii hea on aegajalt kuulda, et kusagil saame ka rahulikult palka tõsta, sest raha on olemas ja kõik toimib 🙂 Selline helge lõpuosa oligi novembrikuu volikogus! Mina hääletasin vallavalitsuse palgajuhendi muutmise vastu, sest mäletame alles eelmise aasta lõpu võitlust, et lasteaias ja muusikakoolis palgad taastataks ning veidi ka tõstetaks. Selleks polnud raha. Ei toeta, et palkade tõstmisega alustada vallamajast, kui meil üleostmine ja heade inimeste puudus on ka teistes valdkondades.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s