Parandusettepanek töögrupi loomisele

Homme algab taaskord volikogu tööaasta. Viimase punktina on päevakorras hariduselu teemal töögrupi loomine. Ehk põhimõtteliselt üks neist asjadest, mida kevadel palutud-küsitud-nõutud sai. Parandusettepaneku tekst on järgmine:

Parandusettepanek

Päevakorrapunkt nr 10 „Töögrupi moodustamine“ juurde
Lisada punktile 1.2 liikmed:
hoolekogude esindajad, haridusekspert Urmas Lekk, õpetajate esindaja Merike Mäemets.

Lisada punktile 4 :
Töögrupp esitab ja tutvustab temale pandud ülesandeid avalikul koosolekul.
Töögrupp esitab ja tutvustab ja arutelu käiku ja tulemusi avalikel koosolekutel.

Parandusettepaneku esitajad

Annika Ebrok
Heli Künnapas

Seletuskiri

46 kogukonna liiget esitasid ja toetasid ideed moodustada koolivõrgu korrastamise komisjon.
Kevade tehtud ettepanek oli:
„ Moodustada komisjon koolivõrgu korrastamise ettevalmistamiseks ja tegevuse juhtimiseks ühisotsuse allakirjutamiseni.
Komisjon koosneb volikogu majandus- ja ettevõtluskomisjoni ja hariduskomisjoni liikmetest, kaasatud ekspertidest ja kogukonna liikmetest.
Komisjoni istungid on avalikud ja kõigil on sõnaõigus. Koosolekut juhib sõltumatu moderaator. Komisjon koostab ühisotsuse ja allkirjastab lõppdokumendi 2014. aasta lõpuks.“

Vallavalitsuse esitatud otsuse eelnõust on välja jäänud kaasatavad eksperdid ja komisjoni tegevuse avalik kajastamine.
Parandusettepanek täiendab esitatud otsuse eelnõu.

Urmas Lekk on Sütevaka Humanitaargümnaasiumi asutaja ja nõukogu liige. Sütevaka kool on Eesti juhtiv kool, sisulisel ja uute pedagoogiliste meetodite rakendaja. Urmas Leki kogemus ja ideed on vajalikud valla koolide atraktiivsemaks muutmiseks.

Merike Mäemets esindab meie lastega otseselt tööd tegevaid õpetajad.

Lapsevanemad peavad saama osa võtta laste haridust oluliselt mõjutavate otsustuste tegemiste protsessist.
Komisjoni tegevus ja otsused puudutavad vallaelanikele väga tähtsat haridusvaldkond. Seepärast on vajalik komisjoni töö avalik kajastamine vallaelanikele avalike koosolekute kaudu.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s